background
logotype

KAIP SKIRTI 2% NAUJININKŲ BENDRUOMENEI?

2 PROCENTAI JŪSŲ PAJAMŲ MOKESČIO, PATENKANTYS Į BENDRĄ VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, GALI BŪTI SKIRTI NAUJININKŲ BENDRUOMENĖS VEIKLAI

Pagal Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Jūs turite teisę pateikti Mokesčiui inspekcijai nustatytą prašymą-formą (FR0512), kad 2 procentai Jūsų sumokėto pajamų mokesčio būtų pervesti Naujininkų bendruomenes veiklai. Šie pinigai bus panaudoti renginiams ir kitai veiklai Naujininkuose organizuoti – tradicinėms „Naujininkų federacijos“, Atvelykio ir Šeimų šventėms, pavasarinei talkai, labdaros veikloms, Senjorų klubo veiklai ir jaunimo užimtumui, Naujininkų interesų atstovavimui t.t.

Kaip tai padaryti?

·        Užpildykite formą FR0512 elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS);

·            -arba atsisiųskite FR0512 forma (04 versija) užpildykite ir išsiųskite į Mokesčių inspekciją (pavyzdžiui, kartu su metine pajamų deklaracija);

     -arba užpildykite Jums pateiktą formą Naujininkų seniūnijoje (Dariaus ir Girėno g.11) arba atneškite ją užpildytą – mes duosime voką ir išsiųsime į Mokesčių inspekciją (jums reikės pasirašyti ant užklijuoto voko).

Formoje FR0512 Jums reikia įrašyti: gavėjo tipas - 2, gavėjo kodas - 125537379.

 

SVARBU:

· Prašymas pildomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių ar pan.). Labai svarbu pildyti aiškiai, įrašant raides ir skaičius nepažeisti jiems skirtų vietų, laukelių linijų, nes formos bus nuskaitomos ir blogai įskaitomos atmetamos.

· Prašymo pabaigoje nepamirškite nurodyti savo vardo ir pavardės bei jo pasirašyti.

· Tuo atveju, jeigu Jūs norėsite paremti keletą organizacijų, turinčių paramos gavėjo statusą (pvz. po 1 %), Jums reikia užpildyti vienos formos atitinkamas 2 eilutes. Prašymas pateikiamas užklijuotame voke. Asmuo, pateikiantis prašymą, privalo pasirašyti ant užklijuotos linijos.

· 2018 m. gegužės 1 diena - galutinis terminas pateikti prašymą Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijai (Šermukšnių g. 4 arba Verkių g. 37, telefonas pasiteirauti – 1882)

· Papildomą informaciją ir prašymo formą (FR0512) galite rasti ir Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto tinklapyje: www.vmi.lt

 

 

Kviečiame pasinaudoti proga prisidėti prie Naujininkų gerovės kūrimo!

 

Formos pildymo pavyzdys

© 2019 VO "Naujininkų Bendruomenė". Svetainę sukūrė Gsitis.com