Valdybos narių sąrašas:

Artūras Melianas – Valdybos pirmininkas

Rita Juozapaitienė – Valdybos pirmininko pavaduotoja

Eglė Matonienė

Vygintas Petrikas

Tatjana Dvilevič

Onutė Pampikienė

Danutė Balevičiūtė