Valdybos narių sąrašas:

Giedrius Bagdonas – valdybos pirmininkas

Laimutė Semėnienė – valdybos pirmininko pavaduotoja

Rita Juozapaitienė – valdybos pirmininko pavaduotoja

Artūras Melianas

Tatjana Dvilevič

Vygintas Petrikas

Danutė Balevičiūtė

Rima Dautaraitė

Guoda Vaičė

Odeta Bazarnienė

Tomas Vaišė