Steigiamajame susirinkime patvirtintos pagrindinės veiklos kryptys:

  • burti Naujininkuose gyvenančius, dirbančius ar kitaip susijusius asmenis bendruomenės problemoms spręsti;
  • skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus;
  • atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Naujininkų bendruomenės interesus;
  • teikti įvairią informaciją ir pagalbą Naujininkų bendruomenės nariams;
  • teikti informaciją apie Naujininkų gyvenimo ir veiklos Naujininkuose galimybes;
  • vystyti vaikų ir jaunimo bei pagyvenusių žmonių užimtumo ir tobulėjimo galimybes;
  • skatinti namų gyventojų bendrijų kūrimąsi;
  • organizuoti bendruomenės renginius;
  • spręsti socialines problemas.